ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

         Համաձայն ՀՀ կառավարության «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հիմնական միջոցների գույքագրման և վերագնահատման մասին» 17 մարտի 2016 թվականի N 264-Ն որոշման հանրային հատվածի կազմակերպությունները սահմանված ժամանակացույցով նախատեսված` հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ պարտավոր են`հաշվապահական հաշվառման նպատակով գույքագրել, վերագնահատել հիմնական միջոցները և դրանց արդյունքներն արտացոլել նոր համակարգին անցնելու տարվա ֆինանսական հաշվետվություններում: (ՈՐՈՇՈՒՄ N 264-Ն ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ)

         Հանրային հատվածի կազմակերպություններին հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման ընթացքում «ԱՎՅԱՆ» ՍՊԸ մատուցում է հետևյալ ծառայությունները․

  • ԱՆՎՃԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
  • ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
  • ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
  • ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ
  • ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ
  • ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ

«ԱՎՅԱՆ» ՍՊԸ
Հայաստան, Երևան, 0069, Դավիթ Անհաղթ 23
+37499 283647, +37494 283647, +37499 875544
info@avyan.am
https://www.valuation.am

http://www.avyan.am
http://www.avyan.ru