ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մեր ընկերության կողմից մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները․


ԲԻԶՆԵՍԻՆ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ / ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
 • Անշարժ գույքի գնահատում
  • Բնակարանների և բնակելի տների գնահատում
  • Հասարակական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Հատուկ նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Անավարտ շենքերի, շինությունների գնահատում
  • Հողամասի գնահատում
 • Շարժական գույքի գնահատում
  • Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Օդային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Ջրային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Գյուղատնտեսական տեխնիկայի գնահատում
  • Շինարարական տեխնիկայի գնահատում
  • Սարքավորումների և սարքերի գնահատում
ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
ԲԻԶՆԵՍԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԱՐԺԵԶՐԿՄԱՆ ԹԵՍՏԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ
ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ
 • Հիմնական միջոցների գույքագրում
 • Հիմնական միջոցների պիտակավորում
 • Պաշարների գույքագրում
 • Ոչ նյութական ակտիվների գույքագրում

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 • Հանրային հատվածի կազմակերպություններին հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման աջակցում
 • Անվճար խորհրդատվություն
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ / ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
 • Անշարժ գույքի գնահատում
  • Բնակարանների և բնակելի տների գնահատում
  • Հասարակական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Հատուկ նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Անավարտ շենքերի, շինությունների գնահատում
  • Հողամասի գնահատում
 • Շարժական գույքի գնահատում
  • Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Օդային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Ջրային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Գյուղատնտեսական տեխնիկայի գնահատում
  • Շինարարական տեխնիկայի գնահատում
  • Սարքավորումների և սարքերի գնահատում
ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ / ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ
 • Հիմնական միջոցների գույքագրում
 • Հիմնական միջոցների պիտակավորում
 • Պաշարների գույքագրում
 • Ոչ նյութական ակտիվների գույքագրում

ԱՆՀԱՏՆԵՐԻՆ

 • Անշարժ գույքի գնահատում
  • Բնակարանների և բնակելի տների գնահատում
  • Հասարակական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Հատուկ նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Անավարտ շենքերի, շինությունների գնահատում
  • Հողամասի գնահատում
 • Շարժական գույքի գնահատում
  • Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Օդային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Ջրային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Գյուղատնտեսական տեխնիկայի գնահատում
  • Շինարարական տեխնիկայի գնահատում
  • Սարքավորումների և սարքերի գնահատում